Tôi bị tai nạn vào 5 tháng trước

Từ lúc tôi mổ tới lúc tôi bỏ nạn tập đi là 2 tháng

Nhưng tới bây h là 5 tháng rồi nhưng xương của tôi vẫn chưa liền thì h sao bác sĩ