Lúc trước em có chơi thể thao,lúc em chơi thì em bắt banh,trái banh bay thẳng vào bàn tay khi em hướng nó 90 độ lên trên.Bây giờ bàn tay em đã qua 1 tháng rồi mà nó vẫn còn đau khi xoay cổ tay qua