Cháu bị u nội tủy cột sống đã mổ mổ xong bi liệt đôi chân sau thời gian dài điều tri cháu di lai dc mà giờ bàn chân cháu đi bị bẹt và quệt đất cháu gửi hình chân cháu cho bác sĩ xem bs coi giúp ch