Dạ em vừa mổ lấy inox trong chân trên đùi phải ra. Em hiện tại chưa có cắt chỉ nhưng em đã bỏ tó đi nhưng sau nó cứ bị nghiên về hướng bên trái không được bình thường. Bác sỉ cho em hỏi em phải tập