Thưa bác sĩ, mẹ em được chẩn đoán ung thư phổi không tế bào nhỏ, cacinoma tuyến biệt hoá cao, có đột biến gen EGFR Exon 19, đã phẩu thuật phổi, sau phẩu thuật sẽ được hoá trị, vậy có điều trị đích