Dạ thưa bác sĩ

em bị trầy da nhưng mảng da đó chưa đứt hẳn

em có nên cắt bỏ hay để như vậy ạ