Bác sĩ ơi, em đeo tai nghe một ngày có khi 3 tiếng lận. Nhưng mà em để âm lượng ở mức thấp nhất thì có bị gì không ạ?