Bác sĩ xin vui lòng cho em hỏi. E co xài dịch vụ truyền nước biển tại nhà. Bên dịch vụ nói rằng là mình cần truyền mỗi ngày 2 chai trong 6 ngày liên tiếp. Em có nên làm vậy ko a