Chào bác sĩ ạ em muốn cai sưa cho bé nhưng bé không chịu ti bình thì phải làm sao a ạ