mình bị chắp mắt hơn 2 tháng nay rồi lâu khỏi liệu có sao không ạ?