Em thường có kinh vào ngày (20-28 hàng tháng) nhưng tháng này em đã trễ 9 ngày( 5/9) em vẫn chưa có nhưng có đau bụng dưới và đau lưng nhưng 1,2 hôm là hết và ko có dấu hiệu có thai , hôm (13-16) thá