E sinh mổ được 3 tháng nay qh lần đầu. Qh xong ra chất dịch màu vàng vàng là có bị sao ko ạ