bác sĩ cho em hỏi là khi uống thuốc lao hạch thì có bị hành sốt thường xuyên không an