Bài viết lien quan

Siêu âm thận và bàng quang

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Sử dụng sóng siêu âm để kiểm tra thận và bàng quang. Xét nghiệm này cho thấy những bất thường nào đó thông qua những hình ảnh của thận và bàng quang. Phương pháp trên không cho biết hết những bất thường trong nước tiểu cũng như không diễn tả được thận hoạt động như thế nào.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan