Bài viết lien quan

Kháng thể

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một protein có trong cơ thể liên kết với kháng nguyên để vô hiệu hóa, ức chế hoặc tiêu diệt các kháng nguyên này.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan