Bài viết lien quan

Hàng rào máu não

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Sự di chuyển từ các chất lên từ máu lên não bị chặn lại.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan