Bài viết lien quan

Bệnh són tiểu

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Mất khả năng trong việc kiểm soát dòng chảy của nước tiểu từ bàng quang.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan