Bài viết lien quan

Bệnh Parkinson

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Quá trình lão hóa dần của hệ thần kinh, biểu hiện qua tình trạng run tay hoặc run ngón tay khi không hoạt động, mặt ít biểu cảm, chân không nhấc cao được và cơ yếu.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan