Cháu mới 18 tuổi mắc các triệu chứng của bệnh parkinson nhưng đi khám thì k ai bảo đây là bệnh parkinson cả. Cả họ nội ngoại nhà cháu k ai bị nhưng cả cháu và anh trai đều phát bệnh này vào cùng 1