avatarbadge

Thạc sĩ - Bác sĩ Phạm Lê Duy

Hồ sơ chuyên gia

Thạc sĩ – Bác sĩ Phạm Lê Duy là thành viên của các tổ chức học thuật:

– Hội Hen, Dị ứng và miễn dịch lâm sàng tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2015.

-Hội Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng châu Âu (EAACI) từ năm 2013.

-Tổ chức Dị ứng Thế giới (WAO) từ năm 2015.

-Ban chấp hành Hội thành viên trẻ của WAO 2016 – 2019.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

point
Nghiên cứu sau tiến sĩ. Thực tập lâm sàng tại khoa Dị ứng miễn dịch lâm sàng

Đại học Ajou, Suwon, Hàn Quốc

point
Nghiên cứu sinh (học vị tiến sĩ y học) chuyên ngành sinh học phân tử - đề tài nghiên “Vai trò của sự hoạt hóa bạch cầu đa nhân trung tính trong bệnh hen”

Khoa Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng, Đại học Ajou, Hàn Quốc

point
Bác sĩ Đa khoa

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM

point
Giảng viên bộ môn Sinh Lý – Sinh lý bệnh & Miễn dịch

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

point
Bác sĩ tại Phòng khám Dị ứng - Miễn dịch

Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1, TP. Hồ Chí Minh


plus-icon4 CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, SÁCH, BÁO


Bài viết liên quan