home
Thạc sĩ - Bác sĩ Phạm Lê Duy

Thạc sĩ - Bác sĩ Phạm Lê Duy

Sinh lý - Sinh lý bệnh và miễn dịch

Bằng cấp: ĐH Y Dược TP.HCM

Kinh nghiệm: 10: Năm

ĐÀO TẠO 2005 – 2011: Theo học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.  03/2012 – 08/2016: Nghiên cứu sinh (học vị tiến sĩ y học) chuyên ngành sinh học phân tử tại khoa Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng, Đại học Ajou, Hàn Quốc, với đề tài nghiên “Vai trò của sự hoạt hóa bạch cầu đa nhân trung tính trong bệnh hen”. 09/2016 –02/2017: Nghiên cứu sau tiến sĩ. Thực tập lâm sàng tại khoa Dị ứng miễn dịch lâm sàng, Đại học Ajou, Hàn Quốc. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC, CÔNG TÁC  01/2012 – nay: Giảng viên bộ môn Sinh Lý – Sinh lý bệnh & Miễn dịch, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.  09/2016 – 03/2017: Thực hành lâm sàng tại khoa Hen - Dị ứng miễn dịch lâm sàng, Đại học Ajou, Suwon, Hàn Quốc.  09/2017 – nay: Bác sĩ tại Phòng khám Dị ứng - Miễn dịch, Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1, TP. Hồ Chí Minh. CÁC NGHIÊN CỨU VÀ KINH NGHIỆM LÂM SÀNG  1. Nghiên cứu về chức năng sinh học của bạch cầu đa nhân trung tính, bạch cầu ái toan trong các bệnh dị ứng như hen suyễn, mề đay. 2. Phát triển các hệ thống xét nghiệm như ELISA, ImmunoCAP, Immunoblot để tìm các dấu ấn sinh học cho các bệnh hen suyễn, hen nghề nghiệp, mề đay. 3. Tham gia khám chữa các bệnh dị ứng như hen suyễn, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, mề đay, dị ứng thuốc, các xét nghiệm miễn dịch như skin test, test thử thách kháng nguyên, giải mẫn cảm với thuốc và dị nguyên. 4. Tham gia các khóa học đào tạo liên tục về chuyên ngành Dị ứng miễn dịch tại Hàn Quốc và Hiệp hội dị ứng lâm sàng châu Âu. CÁC TỔ CHỨC HỌC THUẬT ĐANG THAM GIA  Thành viên hội Hen, Dị ứng và miễn dịch lâm sàng tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2015. Thành viên hội Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng châu Âu (EAACI) từ năm 2013. Thành viên Tổ chức Dị ứng Thế giới (WAO) từ năm 2015.  Thành viên của Ban chấp hành Hội thành viên trẻ của WAO 2016 2019.