Thạc sĩ - Bác sĩ Phạm Lê Duy

Miễn dịch học · Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM

Hồ sơ chuyên gia

Thạc sĩ – Bác sĩ Phạm Lê Duy là thành viên của các tổ chức học thuật:

– Hội Hen, Dị ứng và miễn dịch lâm sàng tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2015.

-Hội Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng châu Âu (EAACI) từ năm 2013.

-Tổ chức Dị ứng Thế giới (WAO) từ năm 2015.

-Ban chấp hành Hội thành viên trẻ của WAO 2016 – 2019.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

 • Nghiên cứu sau tiến sĩ. Thực tập lâm sàng tại khoa Dị ứng miễn dịch lâm sàng

  Đại học Ajou, Suwon, Hàn Quốc

 • Nghiên cứu sinh (học vị tiến sĩ y học) chuyên ngành sinh học phân tử - đề tài nghiên “Vai trò của sự hoạt hóa bạch cầu đa nhân trung tính trong bệnh hen”

  Khoa Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng, Đại học Ajou, Hàn Quốc

 • Bác sĩ Đa khoa

  Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM

 • Giảng viên bộ môn Sinh Lý – Sinh lý bệnh & Miễn dịch

  Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 • Bác sĩ tại Phòng khám Dị ứng - Miễn dịch

  Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1, TP. Hồ Chí Minh

Bài viết liên quan