PGS. TS - Giảng viên cao cấp - Thầy thuốc ưu tú Phạm Văn Mạnh

Tâm thần · Đại học Y dược Hải Phòng

Hồ sơ chuyên gia

Phó giáo sư – Tiến sĩ – Giảng viên cao cấp – Thầy thuốc ưu tú Phạm Văn Mạnh tốt nghiệp đại học Y Hà nội năm 1989. Hiện nay, ông đang là phó hiệu trưởng, trưởng bộ môn Tâm thần của đại học Y Dược Hải Phòng, trưởng khoa điều trị ma túy của bệnh viện Tâm thần Hải Phòng. Phó giáo sư từng bảo vệ luận văn thạc sĩ tại đại học y Hà Nội, chuyên ngành Tâm thần năm 1997. Vào năm 2008, ông bảo vệ luận án tiến sĩ y học chuyên ngành Tâm thần năm 2008. Ông được phong học hàm Phó giáo sư năm 2013.

Phó giáo sư – Tiến sĩ – Giảng viên cao cấp – Thầy thuốc ưu tú Phạm Văn Mạnh tham vấn y khoa cho Hello Bacsi với các bài viết về chuyên đề tâm thần.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

 • Thạc sĩ chuyên ngành Tâm thần

  Đại học Y Hà Nội

 • Tiến sĩ y học chuyên ngành Tâm thần

  Đại học Y Hà Nội

KINH NGHIỆM

 • Phó hiệu trưởng, trưởng bộ môn Tâm thần

  Đại học Y Dược Hải Phòng

 • Trưởng khoa điều trị ma túy

  Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng