home
Phó giáo sư - Tiến sỹ - Giảng viên cao cấp - Thầy thuốc ưu tú Phạm văn Mạnh

Phó giáo sư - Tiến sỹ - Giảng viên cao cấp - Thầy thuốc ưu tú Phạm văn Mạnh

Tâm thần

Bằng cấp: Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm: 30 Năm

Phó giáo sư - Tiến sĩ - Giảng viên cao cấp - Thầy thuốc ưu tú Phạm Văn Mạnh tốt nghiệp đại học Y Hà nội năm 1989. Hiện nay, bác sĩ đang là phó hiệu trưởng, trưởng bộ môn Tâm thần của đại học Y Dược Hải Phòng, trưởng khoa điều trị ma túy của bệnh viện Tâm thần Hải phòng. Phó giáo sư từng bảo vệ luận văn thạc sĩ tại  đại học y Hà nội, chuyên ngành Tâm thần năm 1997. Vào năm 2008, bác sĩ bảo vệ luận án tiến sĩ y học chuyên ngành Tâm thần năm 2008. Bác sĩ Phạm Văn Mạnh được phong học hàm Phó giáo sư năm 2013. Phó giáo sư - Tiến sĩ - Giảng viên cao cấp - Thầy thuốc ưu tú Phạm Văn Mạnh tham vấn y khoa cho Hello Bacsi với các bài viết về chuyên đề tâm thần.