Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam

Ung thư - Ung bướu · BCNV

Hồ sơ chuyên gia

“Một tương lai không còn ai chết vì thiếu hiểu biết và thiếu sự giúp đỡ khi chiến đấu với ung thư vú”. 

Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) được thành lập từ năm 2013, hoạt động không vì lợi nhuận và là tổ chức tiên phong và tập trung thực hiện các hoạt động về ung thư vú tại Việt Nam. BCNV hoạt động vì mục tiêu “một tương lai không còn ai chết vì thiếu hiểu biết và thiếu sự giúp đỡ khi chiến đấu với ung thư vú”.

BCNV có hai sứ mệnh: (1) Nâng cao nhận thức cho cộng động qua việc cung cấp kiến thức khoa học và thông tin hữu ích, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sớm, tăng tỷ lệ phát hiện sớm ung thư vú tại Việt Nam, (2) Nâng cao chất lượng sống cho người ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bệnh ung thư vú.

(1) Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về ung thư vú thông qua các hoạt động như:

  • Ngày hội Nón hồng giúp kết nối bệnh nhân, người thân, chuyên gia và cộng đồng;
  • Khám tầm soát ung thư vú miễn phí cho cộng đồng;
  • Các workshop chuyên đề cho doanh nghiệp và cộng đồng.

(2) Giúp đỡ và hỗ trợ y tế dự phòng, giảm nhẹ y tế sau điều trị cho các bệnh nhân và gồm có một số hoạt động:

  • Thư viện tóc giả được làm từ tóc thật hiến tặng miễn phí cho bệnh nhân ung thư mất tóc do điều trị hóa chất,
  • Thư viện áo vú cho bệnh nhân đoạn nhũ,
  • Chương trình thiền định Chánh niệm Hồng (Pink Mindfulness).

BCNV hiện là thành viên của:

  • Hiệp hội kiểm soát ung thư toàn cầu (UICC) từ 2014.
  • Thành viên mạng lưới ung thư hiếm Châu Á từ 2020.
  • Và tham gia kết nối với nhiều network toàn cầu khác.