avatarbadge

Bác sĩ Lê Quốc Khánh

Ung thư - Ung bướu

Bệnh viện Ung Bướu TP HCM

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Lê Quốc Khánh là bác sĩ khoa ngoại 5, chuyên khám và điều trị ung thư vú và ung thư tuyến giáp tại bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh.
Bác sĩ Khánh tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tốt nghiệp bác sĩ nội trú Ung Bướu tại bệnh viện Ung bướu TP. HCM năm 2020 và đang là bác sĩ điều trị tại bệnh viện Ung bướu TP. HCM.
Hiện tại, bác sĩ Lê Quốc Khánh cộng tác chuyên môn cùng Hello Bacsi cho các nội dung về ung thư – ung bướu.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

point
Bác sĩ đa khoa

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

point
Bác sĩ nội trú Ung bướu

Bệnh viện Ung bướu TP. HCM

KINH NGHIỆM

point
Bác sĩ điều trị

Bệnh viện Ung bướu TP. HCM