home
Bác sĩ Trần Quang Đạt

Bác sĩ Trần Quang Đạt

Y học cổ truyền

Bằng cấp: Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm: 20: Năm

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Quang Đạt nguyên là trưởng Khoa Châm cứu và các phương pháp không dùng thuốc tại Đại học Y Hà Nội Quá trình học tập và công tác:
  • Năm 1974: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa hệ chính quy – Bác sĩ chuyên khoa Đông y
  • Năm 1982: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I Y học Cổ truyền
  • Năm 1987: Bác sĩ chuyên môn – kỹ thuật nghiệp vụ
  • Năm 1994: Bác sĩ chuyên khoa II Y học Cổ truyền
  • Năm 2006 – 2010: Trưởng bộ môn Châm cứu khoa Y học Cổ truyền Đại học Y Hà Nội
Nơi làm việc: Khoa Y học Cổ truyền Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.