Bác sĩ Trần Quang Đạt

Y học cổ truyền · Bệnh viện Đại học Y dược Hà Nội

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Quang Đạt nguyên là trưởng Khoa Châm cứu và các phương pháp không dùng thuốc tại Đại học Y Hà Nội

Quá trình học tập và công tác:

Năm 1974: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa hệ chính quy – Bác sĩ chuyên khoa Đông y

Năm 1982: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I Y học Cổ truyền

Năm 1987: Bác sĩ chuyên môn – kỹ thuật nghiệp vụ

Năm 1994: Bác sĩ chuyên khoa II Y học Cổ truyền

Năm 2006 – 2010: Trưởng bộ môn Châm cứu khoa Y học Cổ truyền Đại học Y Hà Nội

Nơi làm việc: Khoa Y học Cổ truyền Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin xác thực

KINH NGHIỆM

  • Nguyên Trưởng bộ môn Châm cứu khoa Y học Cổ truyền

    Đại học Y Hà Nội