Dạ cho em hỏi nếu uống 1 lúc trên 10 viên hoa anh thảo có sao không ạ