bài viết khá đầy đủ, tuy nhiên phần phân loại tinh dầu ngoài hai cách chính như bài thì còn có thể phân loại ra chi tiết thành 4 loại gồm : 1. Tinh dầu hóa học 2. Tinh dầu pha: 3. Tinh dầu nguyên ch