Cháu bị ngứa từ lúc bầu 3 tháng tới giờ cháu đã sinh bé đk 2 tháng . Mới đầu mụn chỉ nhỉ bằng mụn trứng cá . Cháu có thói quen gãi, tay bẩn sạch đều đưa lên gãi . Nên vết thương chảy máu luôn trong