Em năm nay 37 tuổi bị lang beng nhiều nhờ bác sĩ tư vấn cho toa thuốc uống được ko ah.