E đang bị tình trạng như này là bị sao vậy ạ. Chứ e dùng nhiều loại thuốc rồi chưa khỏi ạ