chào bs , tôi đang có nốt vôi hoá tuyến tiền liệt , và đang sử dụng l - arginine với hàm lượng 3000mg mỗi ngày , vậy dùng chất đó có ảnh hưởng gì tới vôi hoá tuyến tiền liệt hoặc làm cho bệnh nặng hơn không ? Cảm ơn bác sĩ