Người mắc bệnh tiểu đường có sử dụng được Rocket 1 giờ không