Mình đang uống thuốc ho hexivon mà k hiệu quả chuyển sang uống halixol có được k nhỉ.cái nào tốt hơn