Em muốn hỏi

1.Seroquel Xr 100 mg và Dillicef 100mg có khác nhau không ạ?

2. Danafa Trihex và Apo trihex có khác nhau không ạ?

3. Diazepam 5 mg và Seduxen 5 mg

có khác nhau không ạ?