Cho con hỏi hiện con bị cường giáp đang dùng thuốc loại thyrozol 5mg ngày 4 viên hiện hết thuốc thay thế thuốc gì ạ