Bôi tenafine nhưng vùng da ngày càng khô lại và ngứa vậy có nên tiếp tục bôi hay khômg ạ