Dạ thưa bác sỹ em bị viêm hạch ở cổ và bẹn mà em uống thuốc không khỏi ạ, mình phải làm thế nào nó mới khỏi vậy bác sỹ