Bác Sĩ cho e hỏi ? Cháu ở nhà 3 tháng tuổi bị dị tật ngón chân giờ em phải làm sao bác sĩ?