Bác sĩ cho e hỏi em muốn khám bên ung bướu nhưng bảo hiểm của e ở kon tum không có giấy chuyển viện thì có được hưởng bảo hiểm không ạ