Xin hellobacsi cho biết độ tuổi nào nên niềng răng. Và thời gian làm niềng răng bao lâu ? Và bao lâu mới tháo niềng ? Khi niềng răng tấp thể thao như tập võ có ảnh hưởng đếng răng không?. Giá 1 bộ hàm niềng răng bao nhiêu ? Xin cám ơn