chào bác sĩ e muốn hỏi là e bị đứt 1 ngón tay thì có ghép được không ạ và vác sĩ có thể giải thích thêm cho e