Nếu tôi muốn ghép ngón tay thì có được k ạ mong bs tư vấn..