Dạ xin phép hỏi là, người mua BHSK có trả khoản phí nào khi đi khám bệnh không? Như xét nghiệm, thuốc ...