TÔI uống thuốc tránh thai sau đó 1 tháng không bị đến tháng. Tháng sau tôi bị đến tháng 2 lần thì là như thế nào vậy bác sĩ?