e mới uống xong 21 ngày thuốc tránh thai vì 21 viên , nay mới được 3 ngày đã ra kinh sớm vậy có nên uống tiếp vỉ thứ 2 ko ? Hay đợi đủ 7 ngày mới uống tiếp vỉ thứ 2 ạ ?