Chào bác sĩ, cho em hỏi, tại sao chồng em thích liếm cô bé của em, thậm chí uống cả nước tiểu của em nữa, anh ấy bảo anh ấy thích. Có phải anh ấy" bệnh hoạn "không?