Bác sĩ cho em hỏi hôm trước khi có thai bọn em có quan hệ nhưng không dùng bao, liệu sau khi phá xong có thai quay trở lại tiếp không hả bác sĩ? Mong bác sĩ giải đáp sớm cho em với