E uốg được 1 năm rồi giờ ngừng thuốc e cũng có kinh tháng đầu không uống thuốc rồi vậy khả năng e có thai tháng sau có không ạ