Em lỡ uống thuốc ngừa thai hằng ngày sớm hơn 9tiếng có sao k ạ