Sau khi phá thai đc 12 ngày e có quan hệ lại thì có làm sao không ạ