Bác sĩ cho em hỏi khi cậu nhỏ của em cương lâu nó ra nước trắng trong suốt và nhày nhầy , tỉ lệ ra rất ít , cái đó gọi là gì bác sĩ nhỉ